nr 19 - Organizacja

 

POBUDKA: Co  spowodowało, że podjąłeś decyzję o przyjęciu funkcji Komendanta Zlotu XX-lecia ZHR i kiedy to nastąpiło?

hm. Artur Nowak: W maju br. zostałem poproszony przez Przewodniczącego, hm. Michała Butkiewicza o poprowadzenie tzw. grupy organizacyjno – kwatermistrzowskiej Zlotu XX-lecia  ZHR. W skład zespołu weszli przedstawiciele Naczelniczki i Naczelnika oraz kilku Okręgów. Efektem pracy zespołu było zarekomendowanie Naczelnictwu i Radzie Naczelnej jeszcze przed wakacjami dwóch miejsc, które po wcześniej przeprowadzonych zwiadach i wywiadach mogły stać się bazą zlotu: Pionki oraz Koronowo k. Bydgoszczy. Ostatecznie podjęto decyzję o organizacji zlotu na Kujawach. 

hm. Marek Kamecki

 

...coraz niżej. Jest początek listopada 2008. W przyszłym roku w sierpniu ma się odbyć zlot XX-lecia ZHR. I pewnie się odbędzie. Bardzo chciałbym pojechać tam z moją drużyną i pokazać im cały Związek. Prawdopodobnie już nigdy nie będą mieli takiej okazji. Ale już dzisiaj wiem, że tak się nie stanie.  

pwd. Joanna Kacprzycka

Słowem wstępu powiem, po co ten artykuł. Otóż czasem jak czytam wnioski wysyłane do Okręgu Mazowieckiego ZHR, to mam wrażenie że nie każdy wie o co chodzi. Dlatego postanowiliśmy Wam ułatwić sprawę i pokazać jak wygląda dobrze napisany wniosek o dotację. Potraktujcie to jako przewodnik – przepis jak napisać wniosek. Poniżej przykładowy wniosek (Uwaga: to jest przykład wniosku – ten wniosek nigdy nie został realizowany, napisałam go na potrzebę tego artykułu). Mam nadzieję, że to ułatwi Wam pracę i dostarczy więcej satysfakcji z pisania wniosków.

hm. Marek Kamecki

Harcerstwo jest społecznym ruchem wychowawczym kształtującym u swoich uczestników pewne cechy charakteru. Nie trzeba ich tu wyliczać, ale wśród nich jest  postawa samodzielności, zaradności i niezależności finansowej. Anglosasi określają  człowieka o takich cechach mianem self-made man. Sobieradek? - a czemu nie! - ale tylko do poziomu ćwika. Potem zaczyna się wyciąganie łapek po nieswoje pieniądze. Finansowanie kursu drużynowych, koszty przejazdu na odprawę hufcowych, udział w konferencjach, projekty pisane mniej lub bardziej fikcyjnie po to, żeby sfinansować ciekawe wakacje - jesteś wędrownikiem, chcesz zostać instruktorem? - naucz się wyciągać rękę po nie swoje pieniądze.