PAWEŁ WIECZOREK "KOHUB"

redaktor naczelny 2005 - 2008

niegdyś szef KIHAM Katowice, członek Rady Porozumienia, współzałożyciel ZHR. Dziennikarz (m.in. „Gość Niedzielny” przez 11 lat), trochę współpracownik radia i telewizora, wydawca, autor kilku powieści o harcerstwie („Zielone Straszydło”, „Pięć Zielonych”, „Wzgórze Rosiczki”). Ojciec dwóch dorosłych harcerek.

 Teksty Pawła w Pobudce

 

 

 

 

KRZYSZTOF STANOWSKI

członek Redakcji w latach 2005 - 2008 

Wychowanek środowiska lubelskiej "Zawiszy". Współtwórca i członek władz Niezależnego Ruchu Harcerskiego. W okresie stanu wojennego członek władz podziemnej Solidarności w regionie, redaktor Niezależnego Wydawnictwa Harcerskiego oraz pisma "Bratnie Słowo". Póżniej przewodniczący Komisji Porozumiewawczej Niezależnych Środowisk i Organizacji Harcerskich. Pierwszy Naczelnik a następnie Sekretarz Generalny ZHR.
Żona Barabara (instruktorka NRH) i 4 dzieci Karol, Olga, Andrzej i Adam. Do niedawna Prezes Fundacji Edukacja dla Demokracji, obecnie: Wiceminister Edukacji Narodowej.

Teksty Krzysztofa w Pobudce