Korespondencja w sprawie baneru "Pobudki", który zniknął ze stron serwisu zhr.pl .

Hm Paweł Wieczorek KOHUB
„Pobudka”
Redaktor Naczelny

Druh pwd Krzysztof J. Radzimowski
Dyrektor Generalny Biura Naczelnictwa
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

 

„Czuwaj!
W imieniu Zespołu Redakcyjnego "POBUDKI", internetowego pisma dla instruktorów ZHR proszę o wyjaśnienie dlaczego ze strony ZHR on-line zniknął baner naszego pisma. Sądzę, że przyczyny były natury technicznej, gdyż nie wyobrażam sobie aby decyzję o likwidacji banera podjęto z przyczyn merytorycznych, nie powiadamiając wcześniej redakcji "POBUDKI". Wyrażam nadzieję, że po usunięciu zaistniałych przeszkód informacja o naszym tytule powróci na stronę internetową ZHR.
Pozdrawiam serdecznie!
Hm Paweł Wieczorek KOHUB”

 

            Druhu Krzysztofie!

List, który cytuje wyżej wysłałem 16 marca 2005 roku do Matrixa, konkretnie na adres dha Adama Przymusiały. Niestety kompetentnej odpowiedzi nie doczekałem się do dziś, wiem tylko tyle, że nie chodziło jednak o względy techniczne. W wyniku korespondencji między nami dh Adam poinformował mnie, że (cytuję) „wniosek o usunięcie banera dostałem od pwd. Krzysztofa J. Radzimowskiego Dyrektora Generalnego Biura Naczelnictwa ZHR”, przy czym dh Przymusiała upoważnił mnie do powołania się na swoją  korespondencję z przedstawicielami Naczelnictwa, gdyż jak napisał, „Nie mam nic do ukrycia z mojej strony i nie chcę być pionkiem w rozgrywkach Pobudka – Naczelnictwo”. Zaznaczam jasno, że – jeśli istnieją realnie jakieś „rozgrywki” na tej linii, też nie chcę mieć z nimi nic wspólnego jako harcerz i jako osoba niezwiązana od lat z władzami Organizacji (moja czynna służba w ZHR skończyła się uczestnictwem w Zjeździe Założycielskim i członkostwem w Radzie Naczelnej I Kadencji).

Dlatego piszę do Druha z prośbą o wyjaśnienie sytuacji, niezręcznej tym bardziej, że baner naszej redakcji nadal znajduje się na stronie www. Organizacji Harcerek, zatem rzekome „rozgrywki” wydają się być nieporozumieniem. Liczę, że w duchu harcerskiego braterstwa dojdziemy do porozumienia.

Pozdrawiam.

CZUWAJ!

hm Paweł Wieczorek KOHUB

 

ODPOWIEDŹ BIURA NACZELNICTWA

(-) ...    do dziś żadna odpowiedź nie nadeszła, o czym w dniu 18 maja 2005 roku z żalem informuje

REDAKCJA