W wrześniowym numerze Pobudki przypomnieliśmy, że w przyszłym roku, w Wielkiej Brytanii odbędzie się wydarzenie bez precedensu: XXI Światowe Jamboree Skautowe zwołane w 100-lecie powstania skautingu!!! Powiedzieliśmy wtedy, iż w wydarzenium tym zabraknąć nie może harcerzy z ZHR ! Natychmiast po tym wezwaniu wpłynęły do nas pierwsze zgłoszenia z drużyn, które chcą podjąć wezwanie. Upewniło nas to w przekonaniu, że warto naszą wyprawę zorganizować. Kto jeszcze nie jest zdecydowany, być może zachęcą go do tego artykuły o historii Jamboree znajdujące się w niniejszym numerze POBUDKI.

Pomysł na udział Pobudkowiczów w Jamboree opiera się o 4 filary:

1. Sprawność Bi-Pi.
Pomyślana jako sposób przeżycia i upamiętnienia jubileuszowego Jambo: zarówno dla tych, którzy podejmą wyprawę, jak i dla tych, którzy będą kibicować w Polsce. Na końcu artykułu zamieszczamy propozycję wymagań do pobudkowej sprawności Bi-Pi: trzygwiazdkowej i mistrzowskiej. Jest to na razie propozycja, przez 30 dni (do 11 XII) czekamy na Wasze uwagi,  pomysły i propozycje, które mogłyby uzupełnić projekt.
Uwaga konkurs: równocześnie ogłaszamy konkurs plastyczny na projekt obu sprawności. Nagrodą za pierwsze miejsce będzie m.in. osobiste wręczenie zwycięzcy oryginalnej plakietki sprawności wg. jego projektu, wyszytej przez Redaktora Technicznego, a wręczonej przez Redaktora Naczelnego Pobudki. Termin nadsyłania prac do 31 XII, wyboru dokonają czytelnicy Pobudki w sondzie internetowej ogłoszonej w numerze styczniowym (nagroda to poważna sprawa, bo mało kto wie, że Red. Techniczny czyli hm Krzysztof Stanowski potrafi artystycznie i z pasją wyszywać!).

2. Wyprawa do Anglii
Organizowana przez nas wyprawa ma być prawdziwą harcerską wyprawą. Na rowerach, pod żaglami, pieszo, konno czy na motocyklach. Wszystko zależy od Waszej inwencji. Wszystkie drużyny zlotowe wezmą udział w konkursie o tytuł Wyprawy Stulecia Skautingu. Oceniane w tym konkursie będą:

 • sposób zebrania środków na wyprawę (im mniej wyłożą pieniędzy rodzice, a więcej wysilą się ręce i szare komórki Waszych harcerek i harcerzy, tym lepiej);
  przygotowanie merytoryczne do wyprawy (działania przed Jamboree umożliwiające lepsze poznanie historii skautingu i historii udziału Polaków w poszczególnych Jamboree, a także działania upowszechniające tę wiedzę w środowisku harcerskim i poza harcerskim);
 • pomysł i realizację wyprawy (chodzi o sposób dotarcia na miejsce i powrotu !!! będący oryginalnym pomysłem na wędrowanie, dającym możliwość samosprawdzenia, przeżycia wyczynu i wykorzystania okazji na poznanie nieznanych miejscu i kultur);
 • Warunkiem udziału w konkursie jest prowadzenie księgi wyprawy rozpoczętej w dniu rozpoczęcia przygotowań i zakończonej - w dniu dotarcia na Jambo. Ocena i wręczenie nagrody nastąpi podczas Jamboree, a w skład Komisji oceniającej wejdą m.in. komendanci wszystkich drużyn zlotowych.

W wyprawie mogą uczestniczyć zespoły (zastępy lub drużyny) w składzie min. 4, a max. 32 osób. Zgłoszenie gotowości winno nastąpić najpóźniej do dnia 31 XII br.

3. Wyprawa specjalna
Jedną z wypraw będzie pobudkowa wyprawa morska. Chcemy dotrzeć na Jambo jachtem. Rejs potrwa ok. 14 dni, koszt samego rejsu to około 2 000 PLN na osobę. Koszt powrotu (pociągiem lub samolotem) zależeć będzie od tego na ile wcześnie będziemy mogli zamówić bilety (tanie linie i te sprawy :-)). Uczestniczyć w rejsie mogą osoby w wieku przynajmniej wędrowniczym, pierwszeństwo mają osoby z doświadczeniem żeglarskim. Zgłoszenia na rejs imienne, do dnia 31 XII.

4. Udział w Jamboree 
Najważniejszą częscią całego projektu jest udział w Jamboree. Planujemy odwiedzić teren Światowego Zlotu w dniu 2 sierpnia. Będzie to czas poświęcony na zwiedzanie zlotu ale przede wszystkim na organizację Dnia Polskiego. Dzień Polski to cykl różnych przedsięwzieć mających przybliżyć uczestnikom Jamboree ze świata nasz kraj i nasze harcerstwo. Dzień Polski współorganizować chcemy z uczestnikami polskiego kontyngentu reprezentującego ZHP.
Obok udziału w Jambo, zorganizujemy również kilka dni pobytu w samej Anglii, ostateczny  ich kształt określimy w uzgodnieniu z komendantami poszczególnych drużyn zlotowych.

Przypominamy obowiązujące terminy:
11 XII zgłoszenia propozycji i uzupełnień regulaminu sprawności;
31 XII zgłoszenia projektów plastycznych sprawności Bi-Pi;
31 XII zgłoszenia drużyn zlotowych (nazwa drużyny, ilość osób, osoba do kontaktu - czynny adres mailowy, nr telefonu);
31 XII zgłoszenia chętnych na żeglarską wyprawę specjalną;

Wszystkie zgłoszenia na adres jamboree[at]pobudka.org.pl . Nie zaśpijcie, Pobudka gra !

Czuwaj

Pobudkowa Drużyna Zlotowa


REGULAMIN SPRAWNOŚCI 100 LECIA SKAUTINGU (projekt)


Bi-Pi  (***)

 1. Rozpropagował w swoim środowisku pozaharcerskim w formie wystawy, przedstawienia, filmu itp, fakt powstania skautingu 100 lat temu. W materiale przedstawił biografię Naczelnego Skauta oraz ideę i metodę ruchu skautowego.
 2. Wziął udział w tworzeniu nowego środowiska harcerskiego - zastępu, drużyny na terenie na którym nie ma harcerstwa. Wziął udział w ich obozie przynajmniej przez trzy dni ucząc harcerzy jakiejś techniki harcerskiej lub współorganizując grę terenową.
 3. Otwarcie próby na sprawność nastąpi do 31 grudnia 2006. Zamknięcie do 30 listopada 2007.


Bi-Pi 100 (M)

 1. Doprowadzi do powstania w medium lokalnym przynajmniej o zasięgu dużego miasta lub powiatu, artykułu, reportażu, filmu, itp.,  o 100-leciu skautingu zawierającego biografię Naczelnego Skauta, historię ruchu, specyfikę polskiego skautingu-harcerstwa oraz ideę i metodę skautową tak jak ją widział Baden-Powell.
 2. Wraz z drużyną spowoduje powstanie nowej drużyny harcerskiej w środowisku ( osiedle, miasteczko) w którym obecnie nie ma harcerstwa. Doprowadzi do wyjazdu tej drużyny na obóz w 2007 roku i pomoże przy organizacji i przeprowadzeniu tego obozu. 
 3. Weżmie udział w Jubileuszowym Jamboree w Wielkiej Brytanii, gdzie zaznajomi drużynę lub zastęp z innego kraju z polskim harcerstwem i jego historią wskazując na udział harcerstwa w walce o wolność i niepodległość, a także na jego rolę w powstaniu i rozwoju ruchu skautowego na całym świecie. 
 4. Pozna skauta z innego kraju i nawiąże z nim kontakt w celu wymiany doświadczeń dotyczących sposobów pracy w tym min. obozownictwa, gier, sprawności, służby.
 5. Po powrocie z Jambo spowoduje ukazanie się w medium lokalnym o zasięgu dużego miasta lub powiatu relacji z Wyprawy na Zlot w formie artykułu filmu, reportażu itp.
 6. Otwarcie próby na sprawność nastąpi do 31 grudnia 2006. Zamknięcie do 30 listopada 2007.