phm. Ewa Hryniewicz

HOPR nie jest:

 • kolejnymi zajęciami z samarytanki, tyle że w postaci uporządkowanego kursu,
 • świetnym zadaniem do jakiejkolwiek próby, jeśli miałoby się to skończyć tylko na zaliczeniu kursu i nic więcej
 • konkurencją dla żadnej jednostki w strukturze ZHR.

Czym w takim razie HOPR jest?

1.
No właśnie. Na wstępie warto wyjaśnić kilka rzeczy. Każdego dnia możemy być świadkiem wypadku. Każdego dnia z różnych przyczyn umiera wielu ludzi. Często śmierć następuje nie w skutek rozległych czy poważnych obrażeń, ale przez to, że nikt do czasu przyjazdu karetki nie potrafił udzielić pierwszej pomocy, sprowadzającej się np. do udrożnienia dróg oddechowych.
HOPR ma za zadanie wyszkolić nas: harcerki i harcerzy, przechodniów, sąsiadów, klientów sklepu czy kierowców, żebyśmy w razie jakiegokolwiek wypadku potrafili odpowiednio zareagować i zabezpieczyć poszkodowanych. Naszym głównym zadaniem jest po prostu uczynić wszystko co się da, by podtrzymać czynności życiowe do przyjazdu karetki.

Ratownik HOPR nie jest sanitariuszem medycznym, nie może podawać leków wykraczających poza typowe środki lecznicze, nie korzysta ze specjalistycznego sprzętu – np. defibrylatora. Owszem, może się uczyć w odpowiedniej szkole ratownictwa, ale nie jest to wymóg. A jednak, stacje pogotowia ratunkowego zgadzają się na uczestnictwo HOPR-owców jako wolontariuszy w dyżurach karetek (np. w Warszawie).

W przyszłości chcemy, żeby patrole HOPR mogły podjąć współpracę np. z GOPR-em, WOPR-em czy innymi jednostkami ratownictwa, by na swój sposób specjalizować się w jakiejś dziedzinie i poszerzać swoją wiedzę.

2.
Mimo, że podstawowy kurs ratownictwa HOPR dotyczy pierwszej pomocy, nie jest zwykłym szkoleniem z samarytanki. Po pierwsze program ułożony został przez wybitnych specjalistów medycyny ratunkowej wg wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. Zawiera kompletne i najnowsze wiadomości dotyczące bezprzyrządowego udzielania pomocy, wzbogacone zdjęciami. Szkolenie obowiązkowo składa się z ćwiczeń na fantomie. Następnie, jako że HOPR oparty jest o pracę w patrolach, stawia się na ćwiczenia w grupie (podział obowiązków, pełnienie różnych ról – od prawidłowego powiadamiania pogotowia, po masaż serca). W ramach porozumienia z Państwową Strażą Pożarną HOPR jest formacją, która ma wspomagać PSP w dużych akcjach ratowniczych i poszukiwawczych. Kurs to tylko początek.

3.
HOPR jest przede wszystkim polem specyficznej służby i samodzielnego rozwijania się. Między innymi z tych powodów przyjmujemy do niego członków ZHR, którzy skończyli 15 lat. HOPR to stała gotowość i odpowiedzialność! Decyzja o wstąpieniu (czyli przejściu kursu) powinna być przemyślana, nie zależy nam na martwych duszach. Ratownik, który przeszedł kurs, a nie pojawił się na żadnej służbie ani na ćwiczeniach nie jest przydatny. Ratownik powinien się cały czas szkolić. Ta struktura musi być zawsze gotowa. Na HOPR-owca zawsze można liczyć. 

HOPR to rozwiązanie dla starszych harcerek i harcerzy, dla których nie ma specjalnie pomysłu, kiedy wiadomo, że nie będą pełnić funkcji wychowawczych. Patrol HOPR daje im możliwość stałej służby, atrakcyjnej specjalizacji nieraz wyczynu, motywuje do pogłębiania własnej wiedzy, a wszystko w harcerskim duchu. Patrol HOPR można założyć go przy drużynie, szczepie czy hufcu. Może być też sposobem na pracę z ZZ-tem, choć w mojej opinii, zdaje to egzamin, gdy patrolowym jest jednocześnie drużynowy To pomysł również na specjalizację drużyny wędrowniczej, czego przykładem jest 555 Radomska DW-ek.

HOPR daje możliwość zaistnienia z nowym wizerunkiem wśród społeczności lokalnej, rozmowy na innym poziomie ze szkołą czy władzami samorządowymi. W jaki sposób? Można zaproponować swoją KONKRETNĄ pomoc przy obstawie medycznej festynów, uroczystości kościelnych, imprez sportowych. Można zrobić pokazowe szkolenie dla szkół lub samorządu. Taki pokaz, przygotowany i poprowadzony profesjonalnie, może otworzyć drzwi np. do większych dotacji. To doskonała promocja harcerstwa. 

Pamiętać jednak należy, że HOPR to przede wszystkim służba.

4.
HOPR bezpośrednio podlega Naczelnictwu ZHR. Nie jest państwem w państwie. Ze względu na wymóg sprawnej mobilizacji i obiegu informacji pogotowie musi mieć własną strukturę organizacyjną. Dzieli się na patrole i okręgi. HOPR posiada własny system alarmowy oparty na telefonii komórkowej. Informacje i wezwania przesyłane są SMS-ami. (Na Mazowszu zdarzyło się już wykorzystanie systemu alarmowego w praktyce, kiedy zostaliśmy poproszeni o pilną pomoc w odnalezieniu zaginionego chłopca.) 

Cały czas docieramy się, jeśli chodzi o wkomponowanie HOPR-u w struktury ZHR. Nie jest to łatwy i szybki proces. Na Mazowszu chcemy wprowadzić w hufcach osoby odpowiedzialne za patrole HOPR, po to, by istniała platforma wymiany informacji między strukturami HOPR-u i hufca (np. żeby hufcowy wiedział, jakie patrole działają na jego terenie i kogo można wykorzystać do obstawy biwaku hufca, poprowadzenia szkoleń, itp.).

Zadania HOPR to:

 • Przygotowanie harcerek i harcerzy do podejmowania indywidualnych akcji ratowniczych w sytuacjach, z jakimi spotkają się w codziennym życiu;
 • Proste ale zarazem profesjonalne szkolenia ratownicze;
 • Prowadzenie okresowych ćwiczeń w sferze ratownictwa medycznego (ćwiczenia okręgowe i ogólnopolskie) -ćwiczenia w dużych formacjach pogotowia symulujące najbardziej prawdopodobne scenariusze dużych akcji ratowniczych i prowadzone we współdziałaniu z profesjonalnymi służbami ratownictwa (KSR);
 • Udział w służbach medycznych przy okazji masowych zgromadzeń, takich jak Biała Służba, uroczystości, imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne, zloty i obozy.
 • Przygotowanie patroli HOPR do współpracy z policją oraz GOPR w zakresie prowadzenia różnego rodzaju akcji poszukiwawczych osób zaginionych. Dotyczy to zwłaszcza tych sytuacji, w których konieczne jest szybkie przeszukanie rozległego terenu, kiedy istnieje szansa uratowania życia osoby zaginionej;
 • Stworzenie sprawnej i licznej formacji ratowników, która może być użyta w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa publicznego wywołanego klęskami żywiołowymi, katastrofami oraz aktami terroryzmu;

Metoda HOPR to:

 • Wewnętrzny system motywacyjny oparty na metodzie kolejnych stopni ratowniczych;
 • Permanentne szkolenia i ćwiczenia ( w tym dyżury w karetkach);
 • Specjalnie zaprojektowany system alarmowy oparty na telefonii komórkowej;
 • Wyposażenie ratowników w widoczne kamizelki ratownicze i indywidualne apteczki
 • Zasada wyposażenia patroli ratowniczych w sprzęt znajdujący się na co dzień w ich dyspozycji, czyli najbliżej miejsca ewentualnej akcji ratowniczej.

Jak zorganizować kurs na Młodszego Ratownika HOPR?

 • wymagania wiekowe - min. 15 lat (niepełnoletni musza posiadać zgodę rodziców)
 • zbierz chętnych (6 osób na 1 instruktora HOPR) najlepiej takich, którzy wspólnie stworzą patrol;
 • nawiąż kontakt z wybranym instruktorem/ instruktorką HOPR (lista z adresami mailowymi na stronie www.hopr.zhr.pl lub odpowiednio na stronach okręgów HOPR);
 • umów dogodny terminu;
 • zbierz po 50 zł wpisowego – w zamian znaczek, kamizelka ratownicza, plakietka, podręcznik z kompendium wiedzy).

Więcej informacji znajdziesz pod tym adresem: www.hopr.zhr.pl

Tu znajdziesz wiele fotografii w tym zdjęcia z I Ogólnopolskich Manewrów HOPR w Radomiu.

Spróbuj! A może to jest właśnie ten pomysł na program, którego tak długo Ci brakowało.
Nieść chętną pomoc bliźnim? Łatwo powiedzieć! Wśród ratowników HOPR jest już kilku, którzy ratowali ludzkie życie. Jutro Ty albo któryś z Twoich harcerzy może się znaleźć w takiej sytuacji, że same dobre chęci nie wystarczą. 
A więc?

Czuwaj!
phm. Ewa Hryniewicz