hm. Tomasz Maracewicz

Mamut, zwierzę uparte, chadzające własnymi ścieżkami, czasem tajemnicze, czasem groźne ale zawsze – fascynujące. Zachęcamy Was: włączcie się do największego w naszych czasach polowania z nagonką !  Do ogólnozwiązkowego polowania na Mamuty ! To dla Was, tropicieli i łowców -  niepowtarzalna szansa przeżycia pasjonującego polowania, zdobycia najwyższych myśliwskich trofeów i – uwaga, uwaga ! - wpisania się na trwałe do annałów historii ZHR !

 

O co chodzi z tymi Mamutami ? Gdzie one są ? Jak wyglądają ? Otóż Mamuty żyją wśród nas ! Często niepozorne i kryjące się za dobrotliwym uśmiechem, ale są, czuwają i przyglądają się istotom w harcerskich mundurach.

Kim są Mamuty ?

Zjazd Założycielski ZHRAno są tymi, którzy przed prawie dwudziestu laty wymyślili i założyli naszą organizację. I wspominają ten czas jako najlepszą przygodę swojego życia.

Co trzeba zrobić ?

Należy dopaść Mamuta, obezwładnić lub obłaskawić, wypatroszyć  i wydusić z niego opowieść o tej największej przygodzie życia. I - co najważniejsze, podzielić się tą opowieścią z całym Związkiem !

Co z tego polowania może wyniknąć ?

Po pierwsze - wielka frajda tropienia i odkrywania  żywej historii;

Po drugie – szansa stania się współautorem najwspanialszej kroniki początków ZHR – „Kroniki Niepokornych Mamutów”. Kronika ta będzie zawierać zrobione przy Waszym udziale biogramy Mamutów, ich relacje, różne pamiątki i fotografie dotyczące początków ZHR, a także opis fascynujących przygód, które będą towarzyszyły Wam podczas polowania;

Po trzecie – szansa znalezienia przyjaciół wśród  nieco starszego pokolenia instruktorskiego: oni często nie mają przekonania, że są nam jeszcze potrzebni, a my nie wiemy, jak bardzo oni mogą nam się przydać;

Po czwarte – możliwość zdobycia okolicznościowych sprawności: „Tropiciela Mamutów” i „Znawcy Mamutów”;

Po piąte – możliwość udziału w Złazie Tropicieli Niepokornych Mamutów, który odbędzie się w 2009 r.

Po szóste wreszcie – możliwość zdobycia Wielkich Trofeów dla najlepszych łowców.

 

Kto może zostać Tropicielem Niepokornych Mamutów ?

Drużyny lub zastępy/patrole harcerskie i wędrownicze.


Co trzeba zrobić, żeby stać się Tropicielem Niepokornych Mamutów ?


Zjazd Założycielski ZHRNajpierw należy wybrać sobie obiekt (unikajmy skrzętnie słowa – ofiara laughing
) polowania czyli Mamuta. Mamutami „z urzędu” są Ci instruktorzy, którzy uczestniczyli w tworzeniu ZHR-u jako członkowie Komitetu Założycielskiego ZHR oraz członkowie jego pierwszych władz naczelnych (lista Mamutów „z urzędu” zamieszczona jest na końcu artykułu). Można również wybrać sobie Mamuta spoza listy „urzędowej”, o ile uznacie, iż był on znaczącą postacią w powstaniu ZHR-u na Waszym terenie.

 

Gdy już wybierzecie Mamuta, wysłać winniście na adres mamuty[at]zhr.pl zgłoszenie zawierające:  imię i nazwisko wybranego Mamuta, nazwę i numer Waszej drużyny (i zastępu, jeśli uczestnikiem konkursu jest zastęp), imię i nazwisko drużynowego, jego nr telefonu i adres email. Uwaga: każda ekipa (drużyna lub zastęp) może wybrać sobie tylko jednego Mamuta. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.Najpóźniej w ciągu 14-stu dni od nadesłania zgłoszenia otrzymacie „jednorazowe prawo do odstrzału Mamuta” wraz ze szczegółowym regulaminem. I wtedy hajda na łowy !

W ramach polowania należy:

  • odnaleźć Mamuta i zaprosić go do wspólnego ognia, w taki sposób, by mógł przekonać się, że potraficie sobą zaciekawić, że macie dobre pomysły, że macie harcerskiego ducha. Spotkanie Wasze przy ogniu i ewentualne późniejsze spotkania mają służyć budowaniu braterskich relacji. Pamiętajcie, iż czasem dawni członkowie ZHR-u mogą wątpić w kondycję i poziom naszego Związku – musimy udowodnić, że to nieuzasadnione obawy !;
  • podczas spotkania przy ogniu i ewentualnych późniejszych spotkań uzyskać od Mamuta informacje i materiały niezbędne do wykonania raportu z polowania;
  • jeżeli Mamut nie jest czynnym instruktorem ZHR, należy zadbać o to, by nawiązane relacje umożliwiły wciągnięcie Mamuta do długotrwałej współpracy z waszym środowiskiem, z ZHR. O ile Mamut będzie tego chciał.
  • przysłać raport z polowania do dnia 31 października 2008;Szczególnie trudno będzie  wykonać zadanie w stosunku do Mamuta, który jest osobą nieżyjącą. Jest to zadanie trudne, ale chlubne i wędrownicze. W takim wypadku łowcy skupić się winni na uzyskaniu wszelkich możliwych informacji: z dostępnych źródeł lub w miarę możliwości, od rodziny i przyjaciół Mamuta, i koniecznie odwiedzić miejsca związane z jego osobą.

Raport z polowania winien zawierać, obok relacji i pamiątek Mamuta również  opis sposobu wykonania zadania (szczegóły o zawartości raportu z polowania zawiera regulamin polowania);

Oceny raportów z polowań będą dokonywane w trzech kategoriach:

  • jakości materiału historycznego: dat, faktów, dokumentów;
  • formy raportu: jego czytelności  i atrakcyjności;
  • sposobu wykonania zadania: liczy się dobry pomysł i skuteczność;

W każdej z tych kategorii przyznane zostanie Wielkie Trofeum Mamucie i szereg pomniejszych nagród. Najważniejszym z nich będzie oczywiście publikacja materiałów wraz z oznaczeniem autorstwa w „Kronice Niepokornych Mamutów” – publikacji książkowej będącej efektem całego polowania.

Nad całością przebiegu konkursu czuwać będą autorytety w dziedzinie polowań na Mamuty tworzące Wielką Radę Łowczych. Są nimi:  hm. Adam F. Baran, hm. Monika Figiel, hm. Marek Frąckowiak, hm. Tomasz Maracewicz, hm. Paweł Wieczorek, hm. Marek Wierzbicki, hm. Robert Wiraszka i hm. Małgorzata Wojtkiewicz.

Łowcy ! Czas polowania nadszedł ! Nie zwlekajcie z wypatrzeniem sobie „ofiary” ! Nie zwlekajcie z nadesłaniem wniosku o „zgodę na odstrzał” ! Ostrzcie dzidy i topory, a także swój wzrok sokoli i dowcip ! Do zobaczenia na łowieckich szlakach !  

Łowczy i Mamut w jednej osobie
Marabut

LISTA MAMUTÓW "Z URZĘDU" DO POBRANIA TUTAJ !!!