Z prawdziwym wzruszeniem słuchałem jeszcze raz tego nagrania. Jest to bodaj ostatnia wypowiedź Tomasza do nas, przyjaciół z ZHR. Można powiedzieć: jego testament harcerski. Testament, w którym znajduje się zarówno przypomnienie najważniejszych wartości, które legły u początków ZHR-u, takich jak niezależność, jedność myśli, braterstwo; znajdują się w nim podziękowania tym wszystkim, z którymi Tomasz współpracował tworząc Związek; znajdują się w nim wreszcie wskazania na przyszłość, a szczególnie to jedno, że musimy być jednoznaczni moralnie.
Wypowiedź tę nagrano bezpośrednio przed poprzednim Zjazdem Związku, w marcu 2004 r. Nagranie otworzyło ów Zjazd, a po raz wtóry słuchaliśmy jego fragmentów na uroczystościach żałobnych podczas pogrzebu Tomasza.
Zapraszam Was do ponownego wysłuchania przesłania, które przekazał kolejnym pokoleniom harcerskim nasz Honorowy Przewodniczący, hm RP Tomasz Strzembosz.

MARABUT

{mos_sb_discuss:15}