Na podstawie „Skauting dla chłopców” – przypomniał: Hm. Marek Kamecki
  • Bądż zawsze przygotowany, zawsze w zbroi , którą wolno zdjąć tylko na spoczynek nocny.
  • Broń biednych i pomagaj im, bo sami nie mogą się bronić.
  • Staraj się nikogo nie dotknąć, nie obrazić.
  • Bądż gotów walczyć w obronie Anglii.
  • Cokolwiek robisz, rób starannie i zdobądź dobre imię.
  • Nie łam nigdy przyrzeczeń.
  • Honoru kraju broń swoim życiem.
  • Raczej zgiń z honorem, niżbyś miał żyć we wstydzie.
  • Rycerskość wymaga ćwiczenia się w młodości do spełnienia najcięższych i najniższych zadań radośnie i powabnie oraz czynienia dobra bliźnim.

{mos_sb_discuss:2}