hm Andrzej GLASS
 
Narrator:

W ZetHaeRze, w ZetHaeRze,
Gdy się grono ważnych zbierze,
Debatują, dyskutują,
Głośno myślą i planują.
 

Siedzą, radzą i dumają,
Sto tematów wymyślają,
Lecz gdy przyjdzie do roboty,
To brak czasu i... ochoty.

Wszak dyskusja dzisiaj w cenie,
Badać przyszłość i korzenie,
Siły trwonią, a czas leci.
A cóż z tego mają dzieci?

Chór harcerzy:

Gdzie są kursy zastępowych?
Gdzie są te drużyny nowe?
Kiedy wreszcie będą stopnie
Ułożone nie pochopnie?

Jak tam rozwój specjalności?
Kiedy śpiew u nas zagości?
Kiedy wreszcie przewodników
Będzie u nas aż bez liku?

Władze harcerskie:

Stopnie, stopnie, nowe stopnie?
Któż zadania tego dopnie?
Trzy lata to jest za mało,
By ułożyć je się dało.

Hej, druhowie, trza planowo!,
Wszystko rozważyć na nowo!.
Gdy kadencję zakończymy,
Innym pracę zostawimy.

Baden-Powell:

Stary Bi-Pi z za chmur mruczy:
„Kiedy Polak się nauczy,
Robić jedną rzecz do końca,
Lecz za to w ciągu miesiąca.

A nie łapać srok aż sto,
Bo z tego jest samo zło.
Chcesz aby ciebie chwalili,
Łap okazję w pierwszej chwili.

Nie rób sam, lecz organizuj,
Do roboty mobilizuj.
Dziel zadania i zawierzaj,
Niechaj myśl też wleci świeża.

A działaj, jak błyskawica,
Co szybkością swą zachwyca.
Wszak dla harcerzy prawdziwych
Nie ma rzeczy niemożliwych."

Chór harcerzy:

Taki morał z tej piosenki:
Załatwiaj wszystko od ręki.
Ten z władzą sukces połączy,
Z kogo będzie Harcerz Rączy.

Więc do żłóbka dziś wołamy,
l o litość wciąż błagamy:
Niech instruktor będzie szybki,
Harcerz Chyży, Rączy, Chybki.

Może od Roku Nowego
Stopień Harcmistrza Chyżego,
Ci co szybkość w pracy znają,
Od komisji otrzymają.

hm. Andrzej Glass

 

hm. Andrzej Glass ur.1930, przewodniczący Mazowieckiej Kapituły HR-a, członek Mazowieckiej Szkoły Instruktorskiej. W harcerstwie od 1943. W latach 1947-1948 prowadził referat lotniczy Warszawskiej Komendy Chorągwi, 1957-1961 organizował harcerskie kursy lotnicze: drużynowych, instruktorów modelarstwa lotniczego i szybowcowe. Stworzył system harcerskiego wychowania lotniczego. Do harcerstwa powrócił w 1980, był przewodniczącym Rady Wychowania Lotniczego ZHP, od 1995 w ZHR. Autor książek harcerskich, m.in. „Wielkiej przygody życia”. Mgr inż. konstruktor lotniczy i autor 40 książek z historii techniki lotniczej. Żonaty, syn inżynier.