nr 25 - Idea - jacy jesteśmy ?

 

phm. Ewa Palamer - Kabacińska

PRAWO HARCERSKIE (NIE)ROZUMIANE...?[1] CZ. I 

 

- analiza interpretacji Prawa Harcerskiego przez harcerzy -

 Prawo Harcerskie jest zbiorem zasad, wartości najważniejszych dla ruchu harcerskiego, i pomimo tego, że w różnych organizacjach jest ono różnie sformułowane, to można mówić o wspólnych wartościach i postawach: braterstwie, przyjaźni, tolerancji, uprzejmości, honorze, dzielności, szacunku dla przyrody, posłuszeństwie rodzicom i przełożonym, karności, sumienności, pogodzie ducha,optymizmie, oszczędności, ofiarności, gospodarności, czystości w myśli, w mowie i w uczynkach, unikaniu używek.

 

phm. Ewa Palamer - Kabacińska

PRAWO HARCERSKIE (NIE)ROZUMIANE...?[1] CZ. II

 

- analiza interpretacji Prawa Harcerskiego przez harcerzy -

 Poniższy tekst stanowi kontynuację pierwszej części artykułu wprowadzającą w tematykę współczesnego rozumienia Prawa Harcerskiego przez członków różnych organizacji harcerskich.

 

hm. Piotr Łysoń

Po pierwsze z pokorą muszę przyznać, że moja wiedza o Górnym Śląsku jest cząstkowa i niepełna . Mimo tego postanowiłem zdobyć się na odwagę napisania kilku zdań na ten temat. Skłoniła mnie do tego dyskusja medialna z ostatnich dni na temat Ślązaków, Śląska, Ruchu Autonomii Śląska, Polskości i Polski.

hm. Jarosław Błoniarz

Trafiłem ostatnio na książkę, wspomnienia znanego człowieka. Otwieram na stronie 60-tej i czytam:


"Jedną z najlepszych rzeczy jaki mi się w tym okresie przytrafiły była przynależność do skautów. Ich twórca, Baden-Powell, cudowny człowiek, który świetnie rozumiał potrzeby małych chłopców, naprawdę wierzył, że bez skautów Imperium Brytyjskie by upadło. Wstąpiłem do zastępu Bobrów 7 Drużyny Skautów w Dartford (…)."