21 - Varia

hm. Marek Kamecki

Z nieskrywaną satysfakcja i przyjemnością chcielibyśmy poinformować szanowne siostry i braci o pojawieniu się na ZHR-owskim wydawniczym rynku nowego czasopisma  "Harcerskie Mazowsze". 
Periodyk jest pismem metodycznym skierowanym głównie do drużynowych i ma być dla nich pomocny w bieżącej pracy na pierwszej linii.

hm. Piotr Łysoń

Mija w tym roku 20 lat ponownie niepodległej Rzeczypospolitej. Warto zrobić rachunek dokonań, sukcesów i porażek Polski w okresie 1989 - 2009 i porównać z dokonaniami II Rzeczypospolitej. Mamy w tym okresie wiele sukcesów, ale w kwestii integracji ziem zachodnich i północnych, które w artykule z 19 numeru „Pobudki” z 19 listopada 2008 r. określiłem jako kresy zachodnie i północne (KZP), zrobiono niewiele, zdecydowanie zbyt mało. Zmarnowano nie tylko okres 45 lat PRL, ale także w znacznym stopniu ostatnich prawie 20 już lat wolnej Polski.

Marek Szymański
 
W życiu każdego człowieka, gdy przekracza się pewien pułap wiekowy, nadchodzi moment, w którym czas zrobić rachunek sumienia, wyciągnąć wnioski, przegrupować siły, a następnie uderzyć dalej.