nr 20 - Idea

hm. Wojciech Hausner
 
Krótkie kalendarium zamiast wstępu

1909-1911,
nawzór angielskiego skautingu wzbogaconego ideą walki o niepodległość, zasprawą działaczy PTG „Sokół”, organizacji abstynenckich i „Zarzewia”,powstaje w trzech zaborach ruch harcerski; jego znakiem staje się KrzyżHarcerski

pwd. Maciej Skórski
 
„Coraz częstsza nieobecność ojców w rodzinach to fakt dokonany. (...) Niestety, mimo największych starań i najlepszych chęci, (matki) nie są w stanie zastąpić synom ojców.” 
 
Wojciech Eichelberger, „Zdradzony przez ojca”

phm. Agnieszka Leśny

Początek studiów na Wydziale Pedagogicznym UW zbiegł się z moim intensywnym rozwojem instruktorskim. I od pierwszego roku studiów zastanawiam się PO CO ZHR nieudolnie próbuje wpasować się w koncepcję personalizmu chrześcijańskiego? Zaryzykuję stwierdzenie, że jest to plan z góry skazany na porażkę – chyba, że zrezygnujemy z kilku – wydawałoby się – fundamentalnych zasad wychowania harcerskiego.