nr 19 - Idea

pwd. Kasia Kozłowska

Podharcmistrzyni jest bezcennym skarbem dla drużyny, dla hufca, dla chorągwi… A skarby mają to do siebie, że każdy chce je mieć, najlepiej na własność. Ale widomo – podharcmistrzyni też człowiek – rozdwoić się nie może. I często musi wybierać; drużyna czy hufiec? Hufiec czy chorągiew? Z jednej strony własne obowiązki związane z pełnioną funkcją z drugiej – prośba lub rozkaz przełożonej.

pwd. Maciej Albinowski

Przyszli wodzowie, zakładając gromady zazwyczaj snują piękne marzenia. Wymyślają obrzędowości pełne szlachetnych wzorców, które mają stworzyć prawdziwie zuchowy klimat. Wyobrażają sobie przyszłe zbiórki jako miejsce spotkań dzielnych chłopców, poszukiwaczy przygód i serdecznych przyjaciół. Chcą żeby było tak, jak w słynnej gromadzie Antka Cwaniaka.

Sebastian Wilk

Na moją komendę: módl się!
Ostatnio w Związku sprawa religii jest niezwykle głośna. Z jednej strony oburza nas skrajnie konserwatywne podejście niektórych instruktorów, z drugiej z kolei potępiamy niemoralny liberalizm. Ciekawe jest jednak, iż członkowie żadnego z tych stronnictw nie do końca potwierdzają słowa czynami.