hm. Wojciech Hausner

Wojciech Hausner
WIOSNA 1988
(subiektywny kalendarz harcerskiego życia)

Styczeń 1988, „Harcerstwo”
J.Nuckowski w miesięczniku ZHP pisał o leninowskiej koncepcji związków młodzieży.

Luty-marzec 1988, Kraków
Wystawa „Harcerska służba Bogu i Polsce 1911-1988” w kościele św. Maksymiliana Kolbe w Krakowie-Mistrzejowicach.

20.02.1988, Lublin
Spotkanie przedstawicieli niezależnych środowisk harcerskich działających poza ZHP z udziałem instruktorów z Lublina i Świdnika, POH z Konina, Włocławka, Gdańska, Lipnicy i Suszu oraz I Niezależnej Drużyny Harcerskiej ze Stalowej Woli. Przyjęto „Deklarację Ideową”.

21.02.1988, Opole
S.Broniewski-Orsza wziął udział w spotkaniu „Diamentowe gody Harcerstwa – prawo do Prawa”.

27-28.02.1988, „Trybuna Ludu”
K.Koźniewski opublikował artykuł „Dwuwychowawcza demoralizacja” krytykujący duszpasterstwo harcerskie i dążenia do zmian ideowych w ZHP. Według autora słowa „Służba Bogu z biegiem lat stały się ogólnym frazesem”, a instruktorzy harcerscy nie akceptujący Statutu ZHP to „obłudnicy, oportuniści i dwulicowcy”.
 
3/4.03.1988, Kraków
Zmarł ks. phm. J.Pietraszko, biskup pomocniczy krakowski. Jako proboszcz u św. Anny wielokrotnie odprawiał msze święte w intencji Olgi i Andrzeja Małkowskich.

5.03.1988, Warszawa
Posiedzenie Rady Ruchu Harcerskiego.

11-13.03.1988, Kraków
Gościem środowiska krakowskiego był S.Broniewski-Orsza. Uczestniczył w dyskusjach na temat przyszłości Ruchu Harcerskiego i modelu współczesnej harcerki.

12.03.1988, Kraków
Spotkanie duszpasterzy i przedstawicieli środowisk harcerskich wiernych Bogu i Polsce na zaproszenie ks. bp. K.Górnego, Krajowego Duszpasterza Harcerek i Harcerzy.

Wiosna 1988, Kraków
HAZEW, Harcerski Zespół Wydawniczy, tworzony przez zespół redakcyjny „Czuwajmy” wydał poradnik dla harcerzy starszych i instruktorów „Harcerskie Vademecum”.

24-25.03.1988, Gdańsk
Na Pomorzu z wykładami na temat wychowania ideowego w Armii Krajowej gościł T.Strzembosz.

Kwiecień 1988, „Motywy”
W GK ZHP w miejsce wydziałów zuchowego, harcerskiego, starszoharcerskiego, kultury i rozwoju zainteresowań utworzono wydział programowo-metodyczny.
Naczelnik ZHP hm.PL R.Wosiński na XII Plenum Rady Naczelnej ZHP powiedział m.in. „Naruszana bywa  bowiem często zasada świeckości naszego Związku i płynące stąd wartości tolerancji światopoglądowej. Wyzwani, podjęliśmy konfrontację, aczkolwiek z niechęcią, gdyż świadomi jesteśmy, że każda taka walka wprowadza brutalność do świata dzieci i młodzieży”.

8-16.04.1988, Rzeszów
IV Katolicki Tydzień Historyczny „Harcerstwo w służbie Bogu i Polsce”.

10.04.1988, Gdańsk
Zmarła hm. J.Luśniak, 1932-1939 komendantka Chorągwi Pomorskiej i Pogotowia Harcerek.

16-17.04.1988, Oborniki Śląskie
Środowisko wrocławskie Ruchu Harcerskiego zorganizowało Turniej Świętego Jerzego.

21.04.1988, Kraków
Zlot Duszpasterzy Harcerskich, którego głównym tematem był „Rok Maryjny w harcerstwie”.

22-24.04.1988, Kraków
VII Zlot „Szary Trop” organizowany przez szczep 5 KDH „Wichry”, który nawiązując do programu „Dziś-Jutro-Pojutrze” proponował na swoich trasach inspiracje programowe („Ekologia”, „Żydzi w Krakowie”, „Niepodległość”, „Kodeks Rycerski”).
 
24.04.1988, Stalowa Wola
Uroczystość poświęcenia sztandaru I Niezależnej Drużyny Harcerskiej im. płk. Lisa-Kuli. II Konferencja Programowo-Metodyczna Środowisk Niezależnych z udziałem ok. 400 harcerek i harcerzy.

Maj 1988, Warszawa
Otwarcie wystawy „Harcerki” w Muzeum Woli stanowiącej ważny moment w odrodzeniu harcerstwa żeńskiego. Zrealizowały ja m.in. B.Rogalska, phm. M.Czajkowska, phm. M.Figiel, pwd. M.Folc, phm. I.Górecka, hm. I.Brandenburska, phm. A.Ogrodowczyk, phm. D.Piotrowska.

Maj 1988, „Czuwajmy”
Opublikowane zostało oświadczenie instruktorów sprzeciwiające się brutalnemu rozbiciu przez MO i ZOMO strajku w Hucie im. Lenina, podczas obchodów święta 3 Maja i wieców studenckich.

22.05.1988, Warszawa
Ogłoszono „List otwarty do społeczeństwa polskiego” – podpisany przez wiele znanych uczestników środowisk niezależnych i niezależnej myśli społecznej m.in. przez bp. A.Dyczkowskiego, M.Edelmana, W.Findeisena, W.Frasyniuka, Z.Kuratowską, W.Stróżewskiego, ks. J.Tischnera, S.Wilkanowicza, O. L.Wiśniewskiego, J.Wyrozumskiego, bp. J.Zimniaka, dokument uznający wagę wychowania harcerskiego i wzywający do radykalnych zmian w kierunku odrodzenia tradycyjnego ZHP.

10-12.06.1988, Wykus
Uroczystości pogrzebowe mjr. Jana Piwnika ps. „Ponury” i zlot wielu tysięcy żołnierzy AK, żołnierzy Września 1939, działaczy niepodległościowych i okolicznych mieszkańców. Drużyny i środowiska Ruchu Harcerskiego współorganizowały tę niezależna patriotyczno-religijną uroczystość, zdobywając białą sprawność „Wykus 88”. Był wtedy kolportowany apel żołnierzy niepodległości, harcerek i harcerzy do Sejmu PRL o wyjaśnienie losu Polaków którzy znaleźli się po 17 września 1939 roku na terenach zajętych przez ZSRR, w tym ofiar mordu katyńskiego.

27.06.1988, Kraków
Komendant krakowskiej chorągwi ZHP hm.PL A.Krzyworzeka zaprosił na rozmowę instruktorów-sygnatariuszy „Listu otwartego do społeczeństwa polskiego” ze złowieszczym stwierdzeniem o konieczności tej rozmowy „jeszcze przed rozpoczęciem Harcerskiej Akcji Letniej”.

21.06.1988, „Trybuna Ludu”
K.Koźniewski w artykule „Zaprzeczyć trudno: konspiracja!” wykazał się brakiem orientacji w sytuacji ruchu harcerskiego.