nr 15 - krąg granatowy

pwd. Magdalena Leczkowska

Wydaje mi się, że dla każdej drużynowej najważniejsze są 3 momenty: chwila mianowania, największy sukces drużyny za jej kadencji oraz przekazanie drużyny w ręce następczyni. Te wydarzenia tworzą szkielet wspomnień, które składają się później na ogólne poczucie „jak to było, gdy byłam drużynową". Tych chwil się nie zapomni do końca życia i zawsze towarzyszyć im będą jakieś emocje. Dlatego też, ważne jest by były to momenty naprawdę fan-tas-tycz-ne, w szerokim tego słowa znaczeniu. Napotykamy jednak na kilka trudności...

pwd. Dariusz Małecki HO, sam. Marta Saczuk 

Miesiąc grudzień kojarzy się wszystkim przede wszystkim ze Świętami Bożego Narodzenia, śpiewem kolęd, a dzieciom przede wszystkim z prezentami pod choinką. Z tej okazji w dniach 14-16 grudnia harcerki i harcerze z Płocka (46 osób) odwiedzili Polaków mieszkających na Ukrainie. Zawieźli im dary od rodaków z nadwiślańskiego kraju.

phm. Jakub Sieczko  

Kilka miesięcy temu weszła w życie nowa ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym wprowadzająca wiele zmian, które pośrednio dotyczą również wolontariackich (w tym harcerskich) grup ratowniczych. Okazuje się jednak, że zmian jest tyle, co zamieszania. Jak będzie? Nie bardzo wiadomo.

phm. Agnieszka Leśny  

Nepal - królestwo w Azji Południowej, w środkowej części Himalajów, graniczące na północy z Chinami i na południu, wschodzie i zachodzie z Indiami; bez dostępu do morza. Jedno z najsłabiej zurbanizowanych państw na świecie.

phm. Wojciech Hoser

Od kilku lat coraz bardziej upowszechnia się zjawisko "mieszkania ze sobą" przed ślubem, które coraz częściej zmienia się w "mieszkanie ze sobą" bez ślubu. Ponieważ harcerstwo nie działa w próżni problem ten dotyka też instruktorów i instruktorki ZHR-u. Prawo harcerskie mówi wyraźnie, że harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, a przykład własny zobowiązuje, ale życie często toczy się własnymi torami. Dlaczego? Moim zdaniem problem tkwi między innymi w daleko posuniętej ignorancji młodych kobiet w zakresie niezwykle prostego męskiego sposobu myślenia. Właśnie dlatego napisałem list do młodszej siostry, której biologicznie nigdy nie miałem. Może choć trochę pomoże on młodym instruktorkom uchronić się od życiowego błędu na samym starcie dorosłego życia?

Druhny i Druhowie,
Ogłaszamy wielki konkurs na funkcję SEKRETARZA REDAKCJI.