nr 15 - krąg zielony

pwd. Katarzyna Dulińska 

„Daj mi, proszę, dobry Boże
Zamiast drogi, to – ...”
                                    Modlitwa do dobrego Boga - sł. Jerzy Ficowski

...Rozdroże!
czyli rzecz o tym, że na wszystkie pytania warto jednak szukać odpowiedzi.
„Rozdroże” to zimowy Kurs Przewodniczek Mazowieckiej Chorągwi Harcerek. Kurs, który w zamierzeniu ma nie tylko kształcić, ale właśnie zaprowadzać na rozdroże. A właściwie na rozdroża, bo jest ich przecież tak wiele.

hm. Tomasz Maracewicz 

Miałem przyjemność minionego lata wizytować pewien obóz. Uwagi po jego wizytacji spisałem w specjalnym raporcie, ale ponieważ są one znamienne, uznałem za właściwe podzielić się nimi z Czytelnikami. Szczególnie, że liczne wątpliwości, które omawiałem z komendą, wynikają z głębszych zjawisk, obserwowanych przeze mnie w ZHR-rze, a których źródło upatruję w niedostatecznym sposobie kształcenia umiejętności instruktorskich (nie wiedzy, a umiejętności) oraz błędach popełnianych przez nas, harcmistrzów - w sposobie realizowania opieki instruktorskiej oraz wspierania doskonalenia warsztatu u młodych instruktorów.

pwd. Kasia Kozłowska 

W poprzednim artykule ledwie wspomniałam o konieczności motywowania instruktorów do pracy. Wydaje mi się, że to interesujący problem, który, w dodatku, często jest pomijany i zapominany. Dlatego uznałam, że warto rozwinąć moje rozważania na ten temat.

pwd. Maria Żurko 

Istnieje kilka propozycji na miejsce pracy gromadek skrzatowych; przy szczepach (wtedy może to być młodsze rodzeństwo harcerek i harcerzy), przy szkołach, czy w przedszkolu.

 

Poniżej przedstawiamy doświadczenia z prowadzenia wrocławskiej gromadki, która działa w ramach zajęć przedszkolnych. „Domowe skrzaty" stanowią wszystkie przedszkolaki z jednej grupy wiekowej.