Phm. Grzegorz Skrukwa

Krąg Płaskiego Węzła jest krystalizacją jednego z nurtów, które pojawiły się w ostatnim czasie w debatach o stanie i przyszłości Związku Harcerstwa Polskiego. Pierwsza zbiórka założycielska odbyła się 17 lutego 2007 w Krakowie. W obecnej chwili, w maju 2007, Krąg jest na etapie procedur rejestracji jako ruch programowo-metodyczny wewnątrz ZHP.

Wśród założycieli KPW są instruktorzy różnych pokoleń i z różnych ośrodków w Polsce: z Warszawy, Krakowa, Szczecina, Górnego Śląska, Tarnobrzegu, Kalisza, Poznania. Niektórzy z nas uczestniczyli w działalności KIHAM i niepokornego harcerstwa lat 80-tych jako instruktorzy, inni zdążyli tylko otrzeć się już o końcówkę kihamowskiej fali jako szeregowi harcerze, jeszcze inni z nas są zbyt młodzi by czasy KIHAM-ów pamiętać z własnego doświadczenia. Nie chcemy podpierać się legendą KIHAM-ów, ale uważamy ich działalność i dorobek za jeden z najwartościowszych, czy wręcz najwartościowszy składnik najnowszej historii harcerstwa.

Nie mamy na razie formalnych liderów, jeśli jednak trzeba by wskazać osoby które wywarły dotąd największy wpływ na formowanie się KPW i jego poglądów, to na pewno znaleźli by się tu: hm. Czesław Przybytek, hm. Piotr Niwiński, hm. Wiktor Pietrusiewicz, hm. Jacek Garboliński, pwd. Janusz Sikorski, hm. Rafał Raniowski. Docelowo Krąg ma zrzeszać środowiska, nie pojedynczych instruktorów.
Czasem klasyfikuje się nas jako "romantyków" czy "konserwatystów" wewnątrz ZHP. Sami odżegnujemy się od takich łatek. Przede wszystkim chcemy mocnego zaakcentowania wychowawczych celów harcerstwa: harcerstwo w naszym pojęciu nie może być organizacją wypoczynku letniego ani organizacją zagospodarowującą czas wolny.

Powstanie KPW zbiegło się z dyskusją wewnątrz ZHP o ewentualnej zmianie Prawa Harcerskiego w ZHP, i w pewnym stopniu to właśnie przebieg tej dyskusji był impulsem dla nas by się zebrać i zorganizować. Uważamy, że jak dotąd najlepszą i sprawdzoną redakcją Prawa Harcerskiego jest Prawo z 1932 roku, ale nie wykluczamy nowej redakcji, pod warunkiem że będzie ona gruntownie przemyślana. Naszym zdaniem ewentualna zmiana Prawa nie może iść w kierunku obniżenia wymagań pod kątem tych instruktorów którzy im obecnie nie umieją sprostać. . Jesteśmy zdecydowanymi zwolennikami utrzymania w Prawie zapisu jednoznacznie wykluczającego spożywanie alkoholu i palenie tytoniu. Prawo Harcerskie w naszym przekonaniu musi obowiązywać wszystkich członków ZHP, a instruktorów przede wszystkim. Najpierw powinno nastąpić nakreślenie systemu wartości, potem dopiero redakcja językowa tekstu Prawa.

Bardzo zależy nam na utrzymaniu czy wręcz odbudowie prawdziwego harcerskiego obozownictwa: samodzielnych obozów organizowanych przez drużyny i szczepy, obozów które są wyzwaniem wspólnie pokonywanym przez kadrę i uczestników, nie zaś kolonią letnią pod namiotami. Uważamy, że dużo dobrego mogłaby tu sprawić ustawa sejmowa o harcerstwie, korzystna dla wszystkich organizacji harcerskich w Polsce.

Innym naszym priorytetem jest wspieranie, a w wielu wypadkach także odbudowa systemu zastępowego. Bez niego nie ma mowy o prawdziwym harcerstwie. Najważniejszą komórką w harcerstwie jest drużyna, a najważniejszym z instruktorów - drużynowy. Jesteśmy zdecydowanie za demokracją, i równie zdecydowanie przeciw biurokracji.

Chcemy działać poprzez inicjowanie dyskusji, organizowanie kursów, a przede wszystkim poprzez wydawnictwa. Obecnie pracujemy, za wiedzą i zgodą autora, nad reedycją legendarnych już książek Marka Kudasiewicza: "Vademecum zastępowego" i "Obrzędowy piec". Dostrzegamy palącą potrzebę wydawania rozlicznych poradników dla kadry pracującej z drużynami i zamierzamy takie poradniki tworzyć.

Nasze internetowe forum dyskusyjne powoli staje się jednym z ważniejszych miejsc wymiany poglądów wewnątrz ZHP. Forum jest dostępne dla każdego, kto rejestrując się poda imię, nazwisko i środowisko harcerskie. Nie chcemy zamykać się w wąskim gronie, ani stwarzać wrażenia "elitarności". Jesteśmy otwarci na wszystkich instruktorów, którym bliskie jest nasze rozumienie harcerstwa, niezależnie od tego czy są z wielkich miast czy z małych miejscowości, ze środowisk z przedwojennymi tradycjami czy powstałych niedawno. Jesteśmy także otwarci na dialog z wszystkimi organizacjami harcerskimi w Polsce. Harcerstwo dla nas jest przede wszystkim Ruchem, a dopiero potem organizacją.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.kragplaskiegowezla.harc.pl/portal.php.

Phm. Grzegorz Skrukwa

(Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Poznań-Nowe Miasto, w przeszłości drużynowy 11 Poznańskiej Drużyny Harcerzy i szczepowy Szczepu "Leśni". Współzałożyciel KPW. Z zawodu historyk. Lat 32.)