Za kilka dni kolejna rocznica I Zjazdu ZHR. Publikując komentarze historyków, wspomnienia  hm. Moniki Figiel i sporządzone przez nią protokoły zebrań założycielskich zapraszamy świadków tamtych wydarzeń do podzielenia się wspomnieniami z tamtego czasu. Spróbujmy odtworzyć fakty i atmosferę pierwszych miesięcy naszej organizacji. Zbiórek 12 i 25 lutego, dyskusji w drużynach, roznów z rodzicami, gorących dni Zjazdu. Młodszych czytelników prosimy o komentarze, uwagi , refleksje. 
 
Redakcja