nr 11 - krąg granatowy

phm Agnieszka Leśny

W poprzednim odcinku cyklu o motywacji [Pobudka nr. 9] zwróciliśmy uwagę m.in. na konieczność świadomego wyznaczania celów oraz na rolę motywującej współodpowiedzialności harcerek i harcerzy za wspólną pracę.

hm. Marek Gajdziński

Po publikacji na temat zasad podchodów w ostatnim numerze Pobudki, otrzymałem sporo maili i uczestniczyłem w kilku interesujących rozmowach z instruktorami z całego kraju. Wszyscy mogliśmy też śledzić komentarze zamieszczane pod artykułem. Z wypowiedzi instruktorów, którzy zechcieli wymienić się uwagami na ten temat, wyłania się jeden ogólny wniosek. W harcerstwie funkcjonują obecnie dwie, zupełnie różne, koncepcje dotyczące formy tej najbardziej chyba emocjonującej sytuacji wychowawczej, w jakiej możemy postawić harcerzy na obozie. Dla potrzeb dalszych rozważań nazwę je podejściem realnym i zabawowym. Nie ukrywam, że mnie osobiście najbliższa jest koncepcja podchodów jako nieodłącznego składnika realnego życia obozu, a nie dodatkowej zabawy, w sztucznie wykreowanych warunkach. Na podstawie opinii instruktorów podzielających poglądy zbliżone do moich, opracowałem projekt Honorowego Kodeksu Podchodów - oczywiście do dyskusji. Uzasadniając przyjęte rozwiązania staram się też odnieść do opinii, z którymi trudno mi się zgodzić.

Marek Kamecki  HR
Książka jest słaba. Na dobrą sprawę, prawie każdy uczestnik kursu podharcmistrzowskiego napisałby o systemie zastępowym coś znacznie lepszego. Po przeczytaniu tej niewielkiej objętościowo książeczki odnosi się wrażenie, że najwartościowsze fragmenty to cytaty z Baden-Powella. Reszta to dosyć chaotyczne uwagi i przykłady z życia skautów angielskich w pierwszych latach ruchu.

Dlaczego wiec „System zastępowy" znalazł się w kanonie „pism świętych" skautingu?

hm. Krzysztof Sieradzki

Ponieważ to już zima, przedstawiamy Wam dziś trochę propozycji form pracy, które mogą być stosowane na Waszych zimowiskach w tej zupełnie niezimowej aurze. Może skorzystacie ? Tradycyjnie możecie wykonać zwiad w okolicy. Zwracając uwagę nie tylko na ukształtowanie terenu, historię regionu, itp. ale także na sposób życia ludzi, ich kłopoty, potrzeby. Może wyniknie z tego zadanie, które podejmiecie do wykonania, aby pomóc swoim pomysłem, zaangażowaniem.

hm. Jarosław Żukowski 

GARŚĆ POMYSŁÓW

Różnorako czytałem już "Wskazówki dla skautmistrzów". Od przodu, od tyłu, liczyłem wyrazy, szukałem oryginalnych zwrotów, znaczeń, tak; aby filozofia skautowa B.P. była jak najbardziej dostępna, wyrazista, jasna. Można jednak dotrzeć do niej trochę inaczej, jakby pośrednio, wykorzystując to, co wesoły generał zaproponował jako przykłady do swoich "teorii". Myślę o tej garści pomysłów metodycznych, które pojawiają się między wersami, w każdym niemal rozdziale. Bynajmniej, nie są przestarzałe.

hm. Marek Gajdziński

W tym roku scouting świętuje 100 lecie swojego istnienia. Już za parę lat identyczny jubileusz obchodzić będzie także polskie harcerstwo. Jak przy każdej tego typu okazji, tak i wtedy, będziemy starać się spojrzeć w swoją przeszłość - podsumować dokonania, wyciągnąć wnioski na przyszłość. Wzrośnie więc zainteresowanie historią naszego ruchu. Pora więc zadać sobie intrygujące pytanie...