Od Redakcji:

Poniżej przedstawiamy tekst - ciekawostkę. Zapewne wiele takich i podobnych powstało w czasie, gdy był pisany. Tu najciekawsze jest zestawienie treści z osobą autora. Postanowiliśmy go opublikować, ponieważ nas sprowokował do kilku myśli. Na przykład o tym, że to co robimy w harcerstwie bywa bardzo kruche i nigdy nie możemy być pewni efektu jaki osiągniemy. Albo, że nie wystarczy pięknie mówić o wartościach i przesadna retoryka patriotyczna też może prowadzić na manowce. Zachęcamy do lektury i rozmowy na temat Waszych przemyśleń o artykule, jego autorze i służbie Polsce.

Służba Polsce

Głównym celem i hasłem każdego harcerza musi być służba Bogu i Ojczyźnie. Składając swe przyrzeczenie, zobowiązuje się do pracy, która przynieść ma pożytek krajowi.

Polska po długiej wojnie potrzebuje pomocy młodych obywateli, utrwalających jej potęgę i niepodległość. Harcerze powinni to zadanie spełniać jak najlepiej, gdyż nasze państwo poucza, jak trzeba żyć, ażeby być pożytecznym dla Polski.

Musimy wprowadzać w czyn hasła zawarte w prawie i szukać drogi, po której mamy postępować, chcąc przyczynić chwały narodowej. "Przyrzekliśmy na wstępie naszej służby harcerskiej pełnić służbę Ojczyźnie. Aby się z tego obowiązku wywiązać musimy przede wszystkim Ojczyznę ukochać. Musimy wzbudzić w sobie instynkt narodowy, jeśli jest on w nas uśpiony, musimy stać się w całej pełni Polakami. A wtedy zrozumienie obowiązków służby Ojczyźnie zjawi się w nas samo".

Europa, a z nią i Polska, znajduje się w przededniu wielkich wydarzeń w których dzielna i zdecydowana postawa społeczeństwa zadecyduje o dalszym istnieniu i rozwoju naszego kraju.

Któż, jeśli nie młode pokolenie musi przodować i swa organizacje duchowa i fizyczna dawać przykład pozostałym, ażeby i oni zrozumieli konieczność zdwojonej służby dla Ojczyzny? Do przyszłych obowiązków harcerze musza być dobrze przygotowani, gdyż naród będzie więcej od nas wymagał niż od innych, nie wprawiających się w młodości do pracy dla kraju.

Pamiętajmy, ze ciążą na nas bohaterska spuścizna Orląt Lwowskich oraz harcerzy poległych w 1920 r. w obronie kraju przed czerwonym najeźdźcą, a bodźcem i pobudka do zdwojenia pracy niech stanie się śmierć druha Regera, oddającego swe młode życie w walce o przyłączenie Śląska Zaolziańskiego do Macierzy.

W Polsce istnieje wiele zadań i zagadnień, czekających chwili, aż młodzi wychowani juz w niepodległym kraju, wykonają je i rozwiążą. Zanim staniemy się ludźmi zupełnie dojrzałymi, którzy mogą odpowiedzialnie pracować w wybranym przez siebie zawodzie, musimy czynić przygotowania, przysposobiające nas duchowo do przyszłej pracy. Prawo harcerskie poucza nas, iż przez sumienne spełnianie obowiązków, posłuszeństwo, cenienie swej godności i rycerskie postępowanie staniemy się wartościowymi jednostkami, będącymi chluba narodu.

Miłość bliźniego i ojczystej przyrody, spełnianie dobrych uczynków jest również warunkiem, który powinniśmy wypełniać, chcąc dać świadectwo, iż kochamy i staramy się służyć na każdym polu krajowi. Musimy wypełniać każdą powierzona nam prace i obowiązek z zapałem i energia, gdyż wtedy nabierzemy w przyszłości cech pozwalających nam przezwyciężyć każdy trud i dotrzeć do zamierzonego celu.

Najważniejsza cecha, czyniąca człowieka szlachetnym, jest jego wartość duchowa, krystalizująca się w miarę wzrastania czci ku Bogu, który kieruje losami całego świata - i Polski. Ażeby te cechę posiąść, musimy rozpocząć prace nad swym charakterem oraz określić sobie jasno cel życia i główny, będący naszym drogowskazem, ideał.

My, harcerze, mający szczególny obowiązek służenia Ojczynie, złóżmy codzienny swój trud i wyniki pracy nad sobą w ofierze Bogu, który pobłogosławi Polsce i będzie ja zawsze otaczał "blaskiem potęgi i chwały".


Wojciech Jaruzelski, kl. IV gimnazjum

Artykuł z harcerskiej "Jednodniówki Chorągwi Bielańskiej"
(numer kwietniowy 1939, strony 6 i 7)

Tekst artykułu W. Jaruzelskiego przytaczamy za książką Jakuba Kopcia "Dossier Generała".  Wydawnictwo Interim, Warszawa, 1991 (s. 23-24). Oryginał "Jednodniówki" znajduje się w Archiwum Miasta Warszawy na Starym Mieście