W każdym numerze Pobudki będziemy przedstawiali jedną działającą dziś organizację obywatelską. Zaczynamy od Funduszu Lokalnego w Nidzicy.

Nidzica to niewielkie miasteczko w olsztyńskim. Kilkanaście lat temu typowe miasteczko na ziemiach odzyskanych. Jeden z najwyższych wskaźników bezrobocia w kraju, zaniedbany krzyżacki zamek, w którym królowała GS-owska restauracja. Jedno z takich miejsc, gdzie „diabeł mówił tam dobranoc". Wszystko zmieniło się w znacznym stopniu dzięki ludziom zaangażowanym w lokalnych organizacjach obywatelskim.
 

Jednym z inicjatorów zmian jest Krzysztof Margol, nauczyciel, instruktor harcerski, działacz podziemnej Solidarności lat 80-tych, pierwszy demokratycznie wybrany burmistrz miasta, który kończąc pierwszą kadencję uznał, że więcej może zrobić dla lokalnej społeczności jako lider organizacji pozarządowej. Tak powstała Fundacja NIDA, której celem jest wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, tworzenie warunków dla rozwoju turystyki oraz wspieranie inicjatyw na rzecz zmniejszania bezrobocia i rozwoju gospodarczego. Jednym z sukcesów Fundacji Nida, było skonsolidowanie środowiska lokalnych działaczy społecznych, biznesmenów, pedagogów.

W 1999 roku z inicjatywy kilkunastu osób zaangażowanych wcześniej w stworzenie i w realizację programu stypendialnego dla młodzieży powołano Stowarzyszenie - Nidzicki Fundusz Lokalny. Założycielami stowarzyszenia było 17 osób przedstawicieli lokalnych organizacji społecznych, samorządu lokalnego, biznesu, lokalnego banku, szkół i domu kultury.

Dzięki społecznemu zaangażowaniu członków Fundusz rozpoczął zbieranie pieniędzy na stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów zamieszkałych na terenie powiatu nidzickiego. Najlepszych, a jednocześnie znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Metody jakimi zbierano pieniędzy początkowo szokowały. Były burmistrz tłumaczył przyjaciołom, że zamiast przynosić kwiaty na imieniny żony powinni wpłacić równowartość na Fundusz Stypendialny.

Nidzica nie miała tradycji dobroczynności. W ciągu kilku lat, dzięki bezinteresownej, woluntarystycznej pracy członków oraz przejrzystości działań wsparcie Funduszu choćby niewielką sumą należy do „dobrego tonu".

Dziś Fundusz gromadzi rocznie ponad 100.000 zł. (!!!) z

  • wpłat indywidualnych darczyńców,
  • odpisów od wynagrodzeń pracowników lokalnych firm,
  • odpisów od podatku dochodowego dla osób fizycznych (1%),
  • wreszcie ze zbiórek publicznych,
  • wpływów z organizowanego dorocznie balu charytatywnego.

Fundusz pamięta o wszystkich darczyńcach. Nazwiska setek osób i firm, które wsparły Fundusz można znaleźć na stronie domowej Fundacji oraz specjalnej pamiątkowej tablicy. Wszyscy darczyńcy są traktowani jednakowo. Ci, którzy ofiarowali 5 zł oszczędności i ci którzy na balu charytatywnym zapłacili kilka tysięcy za dobry obraz.

 
 

Dziś Fundusz realizuje kilkanaście programów. Są wśród nich:

  • Program Stypendialny ŻAK dla studentów (115 stypendiów na łączną kwotę 195.800 zł.)
  • Program Stypendialny PRYMUS skierowany do uczniów szkół średnich. Od 2001 roku 132 stypendia na łączną kwotę 130.000 zł.
  • Stypendia Pomostowe mające młodzieży z miejscowości do 20-tys mieszkańców ułatwić podjęcie dziennych studiów magisterskich poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszym roku studiów
  • Przez kilka lat w ramach Funduszu działał Krymsko-Tatarski Fundusz Stypendialny, który umożliwił 10 Krymskim-Tatarom (głównie dziewczętom) ukończenie studiów w Polsce.
 

Co ważne Nidzicki Fundusz Lokalny uczy młodzież nie tylko przyjmować pomoc, ale także jej udzielać. „Złotówka do Szczęścia" to inicjatywa stypendystów programu „PRYMUS" (głownie licealiści). Raz do roku wychodzą na ulice Nidzicy i darując mieszkańców cukierki zbierają do puszek pieniądze na organizację zajęć pozalekcyjnych dla najuboższych dzieci.

Nidzicki Fundusz Lokalny jest również organizatorem dorocznego konkursu DOBROCZYŃCA ROKU, w którym organizacje społeczne wyróżniają swoich Dobroczyńców statuetką GREGOROVIUSA.

Jeżeli chcesz pomóc innym, jeżeli chcesz coś dobrego uczynić dla potrzebujących i jeżeli chcesz by Twoje imię żyło długo - znalazłeś właściwe miejsce!

 

 

 

Stowarzyszenie - Nidzicki Fundusz Lokalny

ul. Rzemieślnicza 3 13-100 Nidzica

 

UWAGA 1%

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, wszyscy podatnicy mogą przekazać 1% swojego podatku dla organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na portalu organizacji pozarządowych: http://bazy.ngo.pl/opp (oficjalna lista także na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości - http://opp.ms.gov.pl ).

Jeśli chcesz wesprzeć Nidzicki Fundusz Lokalny posiada status organizacji pożytku publicznego i jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000047959. 

Przesyłając 1% swojego podatku za 2006 rok dla Nidzickiego Funduszu Lokalnego wesprzesz Program Stypendialny dla zdolnych i jednocześnie niezamożnych młodych ludzi - uczniów szkół średnich i studentów powiatu nidzickiego.

 

Więcej na stronie  >>>