hm. Krzysztof Stanowski

Jeśli rolą ZHR jest wychowanie młodych ludzi do świadomej postawy obywa­telskiej (patrz statut ZHR), to jednym z ważnym zadań, powinno być przygotowanie ich do aktywnego udziału w organizacjach pozarządowych. Organizacjach, które pełnią coraz istotniejszą rolę we współczesnym świecie. Pozwalają osobom prywatnym, obywatelom angażować się w rozwiązywanie problemów, osiąganie wspólnych celów społecznych.

Wydaje się, że dzisiejszemu harcerstwu rolę tę trudno wypełnić, gdyż dzisiejszy harcerski system wychowawczy opiera się na fundamencie starego powiedzonka „Harcerzem raz na cale życie" (и хватит). Harcerstwo zaspokoi wszystkie twoje potrzeby. Wychowa cię, zorganizuje ci czas wolny, nauczy wszystkiego, czego w życiu potrzeba, umożliwi samorealizację, pomoże znaleźć żonę, zaopiekuje się dziećmi. Często nieświadomie obecne harcerstwo w swoim modelu wychowawczym próbuje zamknąć młodego człowieka (a także instruktora) w „getcie" harcerstwa. O innych organizacjach pozarządowych (ZHR jest jedną z kilkudziesięciu tysięcy takich organizacji organizacją poza­rzą­do­wą) próżno szukać w Statucie ZHR, Podstawowych zasadach wychowania harcerskiego, czy regulaminach stopni harcerskich i instruktorskich.

W efekcie harcerstwo wyizolowało się z ruchu organizacji pozarządowych w Polsce. Żyje swoim życiem. O harcerstwie nie słychać wśród innych organizacji a harcerstwo nie interesuje się ich działalnością. Co prawda harcerki i harcerze z własnej inicjatywy uczestniczą w działaniach wielu organizacji pozarządowych (od udziału w zbiórkach Caritasu i Wielkiej Orkiestry do poważnej służby podejmowanej na rzecz dzieci czeczeńskich mie­szka­ją­cych w Polsce), ale dzieje się to na marginesie głównego nurtu życia harcerskiego.

I tu dochodzimy do drugiego powodu, dla którego harcerscy wychowawcy powinni poważnie zainteresować się współdziałaniem z innymi organizacjami pozarządowymi. Coraz częściej, najważniejsze pola służby, jakie podejmują harcerze tworzone są wymyślane nie przez samo harcerstwo, które najczęściej skupia się na wy­ko­rzy­sty­wa­niu młodzieży do funkcji dekoracyjnych (uroczyste apele i warty honorowe) lub jako po­mocni­cze formacje policyjno-porządkowe, ale właśnie przez różne organizacje pozarządowe (nota bene tworzone często przez harcerzy, o czym wspominałem w numerze 7 Pobudki). 

Cykl Harcerstwo w świecie NGO powstaje na prośbę przedstawiciela obecnych władz Związku, w przekonaniu, że są dwa poważne powody, dla których wychowanie harcerskie powinno zakładać przygotowanie do pracy w organizacjach pozarządowych i współdziałanie z takimi organizacjami. Po pierwsze trudno sobie wyobrazić obywatela, który nie uczestniczy w pracy organizacji pozarządowych. Po drugie organizacje pozarządowe otwierają przed harcerstwem ważne społecznie pola służby

W każdym odcinku cyklu, będę starał się przedstawiać jeden aspekt funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz jedną interesującą organizację. Dziś polski sektor pozarządowy w liczbach.

Zapraszam do dyskusji na temat miejsca organizacji pozarządowych w wychowaniu harcerskim i relacji ZHR z innymi organizacjami. Będę wdzięczny za komentarze informujące o współpracy waszych drużyn z ciekawymi organizacjami. O wspólnie realizowanych ciekawych odcinkach służby. Może uda się nam stworzyć listę najciekawszych organizacji oraz poradnik jak z nimi pracować. Czekam na komentarze (poniżej lub listy na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

hm. Krzysztof Stanowski

 

 

 

POLSKI SEKTOR POZARZĄDOWY W LICZBACH

Na podstawie serwisu www.ngo.pl oraz badań Stowarzyszenia Klon/Jawor  

Organizacje pozarządowe w Polsce

 • W Polsce w zarejestrowanych jest ponad 45 tys. stowarzyszeń i ponad 7 tys. fundacji (2004 roku)
 • Łączną liczbę członków organizacji można szacować na ok. 8 mln (2004).
 • Niemal co druga zarejestrowana organizacja ma siedzibę w dużym mieście (byłym lub obecnym mieście wojewódzkim)
 • Najwięcej jest w Polsce organizacji pozarządowych działających w obszarze "sportu, turystyki, rekreacji i hobby" (38,6%), "kultura i sztuka" (11,6%), "edukacja i wychowanie" (10,3%) oraz "usługi socjalne i pomoc społeczna" (10%) i "ochrona zdrowia" (8,2%).
 • 2/3 organizacji używa w swojej pracy komputera, z czego połowa korzysta więcej niż z jednego komputera. Przedstawiciele niemal 4/5 organizacji deklarują, że korzystają z Internetu w sprawach związanych z organizacjami (w siedzibie lub poza nią), co drugi robi to co najmniej kilka razy w tygodniu.
 • 2/3 organizacji nie zatrudnia stałego, płatnego personelu. Łączną wielkość zatrudnienia w organizacjach szacować można na niecałe 64 tys. pełnych etatów

Wolontariat i społeczne wsparcie dla organizacji pozarządowych

 • W 2005 roku 23,2%, czyli ok. 6,9 mln dorosłych Polaków poświęciło swój czas na pracę wolontariacką. Od 2001 roku liczba wolontariuszy wzrosła dwukrotnie.
 • W 2005 roku 41,8%, czyli 12,5 mln dorosłych Polaków przekazało pieniądze lub dary rzeczowe na rzecz organizacji pozarządowych, ruchów społecznych lub religijnych. Oznacza to wzrost w stosunku do 2003 roku, kiedy finansowe lub rzeczowe wsparcie dla organizacji i ruchów społecznych zadeklarowało 33,4% Polaków.
 • Najwięcej wolontariuszy jest wśród osób z wyższym wykształceniem. W wolontariat najczęściej angażują się osoby młode, poniżej 25 roku życia (studenci i uczniowie). Zwiększa się też liczba wolontariuszy wśród osób między 36 a 45 rokiem życia, pracujących zawodowo. Częściej w pracę społeczną angażują się mężczyźni (stanowią 53% wolontariuszy).
 • Wolontariusze najczęściej wspierają swoją pracą:
  • organizacje pomagające najuboższym
  • organizacje i ruchy religijne, parafialne
  • Ochotnicze Straże Pożarne, GOPR, WOPR i inne organizacje ratownicze
 • Najczęściej wskazywanym powodem pracy społecznej są moralne, religijne i polityczne przekonania (mówi o nich 64% wolontariuszy). 37% wolontariuszy podjęło pracę społeczną ze względu na zainteresowania i przyjemność z jej wykonywania. 33% angażuje się w wolontariat licząc na odwzajemnienie pomocy w przyszłości.
 • Liczba Polaków zaangażowanych w prace wolontariacką rośnie, ale nie zwiększa się liczba godzin na nią poświęcanych - tylko co dziesiąty wolontariusz przepracował społecznie w ostatnim roku więcej niż 19 dni roboczych (150 godzin). 

{mosimage}Jeśli szukasz danych dotyczących III sektora w Polsce warto zajrzeć na www.ngo.pl - portal organizacji pozarządowych.