Narodowi będzie bardzo trudno podziwiać przywódców, którzy trzymają się zbyt blisko ziemi.


Winston Churchill
ALE 

 

Przywódca jest bezużyteczny, kiedy postępuje wbrew podszeptom własnego sumienia.
Mahatma Ghandi