Obecności najlepszych przywódców ludzie nie zauważają; dobrych szanują i cenią;
gorszych boją się; najgorszych przywódców ludzie nienawidzą...
Kiedy najlepszy przywódca skończy swe dzieło, ludzie mówią: Zrobiliśmy to sami.
Lao-tse