Na skutek choroby lokomocyjnej po powrocie z Londynu pewien prominent w stanie pomroczności jasnej rzucił hasło: KAMEC NA HRAD! Teraz wiemy, czemu druh Marek K. od 5 listopada nie może się doczekać zaliczenia służby instruktorskiej mimo listów do naczelnika.